Vega Sanat

Sanat Merkezi

Film Akademi

Vega Film Akademi

Vega Film Akademi de katılımcılar, kendi kısa filmlerini yazar – yönetir – çeker ve kurgular ve hatta akademide gerçek zamanlı proje çalışmaları yürüterek kendi hayallerini projeleştirip hayata geçirebilmektedir.

Ortak projelerde görev alan katılımcılar elde ettikleri yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası (organizasyon yürütme becerisi, liderlik, yazma ve eleştirel düşünme becerisi gibi) deneyimler yolu ile kendilerini gelecek yaşamlarındaki çalışma standartlarına hazır hale getirirmektedir.

2016 yılında kısa film, kurgu, senaryo ve görüntü – fotoğrafçılık alanında kurduğu atölyeler ile faaliyetlerine başlayan Vega Film Akademi İzmir’de kendi oluşturduğu imkanlar dahilinde çalışmalarına devam etmektedir.

Film çekmek ya da sinema yapmak isteyen ve hayallerini bu doğrultuda şekillendiren gençlere, uygun ödeme kolaylıkları sağlayarak bir anlamda onların maddi olarak önünü açan Vega Film Akademi; düzenlediği atölyeler ve workshoplar ile düşünsel anlamda yaş grubu farketmeksizin tüm katılımcılara sinematografik bir yol çizmektedir.

Vega Film Akademi bünyesinde yer alan isimlerin hazırladığı çalışma takvimi ile geleneksel film yapım süreçleri yeni bir vizyonla ele alınarak ve gerçekleştirilen her bir atölyede teorik bilgilerin yanı sıra organize edilen saha çekimleri ile de pratik bilgi ve beceriler deneyimlenmektedir.

Vega Film Akademi bünyesinde yer alan kişiler bir taraftan kendi özgün filmlerini üretirken diğer taraftan tam olarak sahne deneyimi elde edebilmek için diğer arkadaşlarının filmlerinde de farklı roller üstlenmektedir.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme biçimini kendi olanakları dahilinde hayata geçirmeye çalışan Akademide katılımcılar Film Yapımı, Film, 3D Animasyon ve Görsel Efektler, Sinematografi, Kurgu, Senaryo ve Öyküleme, Sahne Tasarımı, Oyunculuk, Fotoğraf ve Mizansen gibi konularda saha tecrübesine sahip isimlerden edindikleri bilgileri hayata geçirmektedir.

Vega Film Akademi ile katılımcılar; film yapım sürecinde ihtiyaç duyduğu araç gereçleri aktif ve doğru kullanma becerisini kazanmakta sınıf içi edindikleri bilgileri pratikte canlandırma deneyimi elde etmektedir.

Vega Film Akademi bünyesi altında gerçekleştirilen

Kısa Film Atölyesi’nde; katılımcılar senaryo, kurgu, ses ve yönetmenlik gibi temel gereksinimleri öğrenecek ardından proje geliştirme ve projenin hayata geçirilmesi aşamalarında aktif rol üstlenerek hem kendi senaryosunu filme aktaracak hem de arkadaşlarının projelerinde rol üstlenerek kendi deneyimini üst seviyeye çıkartacaktır.

Senaryo Atölyesi’nde; ilk etapta kuramsal anlamda temel senaryo mantığını öğrenecek olan katılımcılar bu etabın ardından uzun metraj senaryo yazım sürecine başlayarak kendi hayallerini kâğıda aktaracaklardır. Senaryo atölyesinde yer alan katılımcılar film okumaları ve film günleri gibi aktivitelerle kendilerini sürekli zinde tutacaktır.

Kurgu Atölyesi’nde; Vega Film Akademi özellikle kurgu atölyesinde sektör içerisinde uzun metraj film kurgusu deneyimi bulunan isimlerle çalışarak katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgileri en doğru kanalla en pratik şekilde aktarmaktadır. Kurgu programlarının yanı sıra atölye içerisinde After Effect programına da yer verilecektir.

Görüntü ve Fotoğraf Atölyesi’nde; katılımcılara temel fotoğraf eğitimi verilerek onların görsel anlamda kuramsal yönü geliştirilecek diğer yandan da yapılacak olan uygulamalarda pratik bilgi ve bilgiyi kullanma becerisi işlenerek katılımcılar projelerde aktif rol üstlenecek kıvama getirilecektir.

Facebook
YouTube
Instagram